Шагаа байырлалы таварыштыр Сагаан Аяс Башкы белектенир ёзулалдар болгаш чагыгларны сумелээн 


Бо чылын, Шагаа байырлалын 9-туң хунунден 10-нуң хунунче уткуур.

👨‍👩‍👧‍👦 Канчаар шын уткурун болгаш, чуну белектеп салып, кандыг йозулалдар эртирерин, ог-буле иштинге, торел аймак, эш-оорнуң аразынга эртирер чугаа-домак кылырын Сагаан Аяс Башкы йорээп тайылбырлап берген.

Кел чыдар Шагаа-байырлалы таварыштыр, байырны чедирип, аас-кежикти кузеп тур бис! ✨

Опубликовано: 07.02.24 12:51:00

Тип события: Новости